Chystáte se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tématikou, proto si prosím pozorně přečtěte následující instrukce:
Stisknutím tlačítka souhlasím, potvrzuji, že:
1. je mi více než 18 let a že jsem dosáhl/a zletilosti
2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě, a že je mi více než 18 let, a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zákázán předpisem státu v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
3. jsem si vědom/a, že stránky obsahují materiály, které jsou pouze k soukromému využití a pro mou osobní potřebu
4. sexuálně orientované materiály mě neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
5. neposkytnu a ani přímo nebo nepřímo neumožním přístup k materiálům vyobrazeným na těchto stránkách osobám mladším 18-ti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení
6. jsem seznámen s tím, že provozovatel stránek se řídí zákonem č. 140/1961 Sb. § 205 o ohrožování mravnosti
7. jsem seznámen s tím, že se na těchto stránkách nachází tel. čísla se zvýšeným tarifem, přesnou cenu, vč. informace o poskytovateli služeb najdu na každé jednotlivé stránce
8. jsem si vědom/a toho, že se jedná pouze o erotickou, moderovanou, telefonní konverzaci a sms chat, fotografie osob uveřejněných na fotografiiích jsou pouze ilustrační a texty inzertní, nejedná se o žádnou seznamku
9. jsem se seznámil/a s výše uvedenými podmínkami a souhlasím s jejich dodržováním, jsem si vědom/a toho, že při jejich porušení se vystavuji riziku občanskoprávního případně trestního stíhání. Pokud nesplňujete některou z výše uvedených podmínek, prosím opustťe ihned tyto stránky
souhlasím